4 грудня відбувся відкритий урок із сольфеджіо у викладача Кулієвич Н.Б. Урок проводився з учнями 5 класу фортепіанного та струнного відділів на тему "Дві пари тритонів у мажорі", а також закріплялася тема "Модуляція та відхилення у споріднені тональності".

Тритон — музичний інтервал, рівний трьом повним тонам. Тритон уважається сильним дисонансом у мажорно-мінорній системі. Його неформально називали Чортом у музиці (нім. Teufel in der Musik, лат. diabolus in musica) або диявольським інтервалом.

Урок був цікавим та змістовним. Учні сольфеджували вправу з акордовим супроводом, виконували двоголосний канон та двоголосся з фортепіано, інтервальну послідовність вужиком та двоголосно.

Кано́н (від грец. χανων - правило, взірець) - поліфонічна музична форма, у якій всі голоси виконують мелодію провідного голосу, вступаючи за чергою. Перший голос називається пропо́стою (P), решта голосів, що імітують пропосту - риспо́стою (R). Імітація може бути як точною, так і перетвореною за певними правилами. Складність написання канону полягає в тому, що при накладенні пропости і риспост, багатоголосне звучання канону повинно зберігати благозвучність.

Для слухового аналізу викладач використала цікаві музичні фрагменти зі звучанням тритонів, а для інтонування тритонів та слухового аналізу – наочний матеріал.